RK Ljubljana > Člani > Novice > Uspešno zaključeno leto 2022 z HERA kempom

Novice

Uspešno zaključeno leto 2022 z HERA kempom

12.12.2022
Uspešno zaključeno leto 2022 z HERA kempom

»HERA Project« (The Health-Enhancing Rugby Activities Project) je dvoletni projekt, financiran s strani Evropske unije, ki je kot partnerja povezal dva rugby kluba iz dveh evropskih držav: rugby klub HARK Mladost iz Hrvaške in rugby klub Ljubljana iz Slovenije. Glavni cilj projekta je boj proti zdravstvenim težavam zaradi povečane telesne teže otrok in mladostnikov s posebej pripravljenim programom telesne dejavnosti, prehrane in duševnega zdravja otrok in mladostnikov.

Trije dnevi od 9. do 11. decembra 2022 so bili rezervirani za izvedbo naslednjih projektnih aktivnosti: drugo projektno srečanje partnerjev HARK Mladost in RK Ljubljana, prvi HERA tabor in prva HERA delavnica.

Na drugem projektnem srečanju partnerjev je bila glavna tema medsebojno seznanjanje s preteklimi aktivnostmi pri izdelavi akcijskega načrta vsakega partnerja za preoblikovanje klubov po načelih SCforH (Sports Clubs for Health). Partnerji so se med seboj usklajevali tudi za prihajajoče projektne aktivnosti.

V soboto 10.12.2022. in nedeljo 11.12.2022, je bil izveden osrednji dogodek »prvi HERA tabor« s 60 udeleženci (otroci in mladina do 16 let, trenerji in prostovoljci). Program tabora temelji na "Programu vadbe za preprečevanje poškodb", ki ga je razvila svetovna ragbi zveza World Rugby (podrobnosti so na voljo na https://passport.world.rugby/injury-prevention-and-risk-management/activate-injury-prevention-exercise-programme/). Zaradi hladnega vremena, ki je običajno v decembru, je tabor potekal v zaprtih prostorih v čudoviti športni dvorani Zavoda sv. Stanislava v Ljubljani.

Prvi del programa je potekal skupno za vse udeležence, nato pa so bili udeleženci razdeljeni v dve skupini (mlajšo in starejšo) glede na biološko starost. V 3 urah aktivnosti so bile prikazane in vadene športne vadbe z namenom ohranjanja visoke intenzivnosti, aktivnosti otrok in mladostnikov.

Sobotni večer je bil rezerviran za proste aktivnosti, zato so gostujoči udeleženci obiskali veliki trampolin park v Ljubljani in porabili vso energijo, ki je ta dan ostala po opoldanskih športnih aktivnostih v kampu HERA.

Drugi dan kampa HERA je bil rezerviran za različne športne igre, povezane z ragbijem (ragby na dotik, ragby na meji, ragby štafete). Po športnih aktivnostih je sledilo skupno kosilo z druženjem in medsebojno izmenjavo izkušenj.

V nedeljo 11.12.2022 po športnih aktivnostih na HERA kampu je bila izvedena prva HERA delavnica za vodstva in trenerje klubov, kjer je bil analiziran akcijski načrt HARK Mladost za preoblikovanje kluba po načelih SCforH ter skupaj izdelan akcijski načrt za RK Ljubljana ragbiy klub glede na njihove posebnostih. Ob koncu vikenda so vsi udeleženci izrazili zadovoljstvo nad izvedenimi aktivnostmi v okviru projekta in se z navdušenjem lotili dogovarjanja o podrobnostih naslednjega, drugega HERA tabora, ki bo junija 2023 potekal v toplem vremenu, tako da bodo aktivnosti možne na prostem.

 

 

HERA Project

9th – 11th December 2022, Ljubljana, Slovenia

Rugby club Ljubljana hosted rugby club HARK Mladost from „HERA Project“

The "HERA Project" (The Health-Enhancing Rugby Activities Project) is a two-year project sponsored by the European Union that brought together two rugby clubs from two European Union countries; rugby club HARK Mladost and rugby club RK Ljubljana. HARK Mladost is leading partner in this cooperation. Main goal of project is to tackle overweight health problems at kids, through specific tailored program in rugby clubs that deals with physical activities, nutrition and mental health of kids and youngsters.

Weekend 9th through 11th of December 2022 was reserved for following project activities: 2nd Project meeting, 1st HERA Camp and 1st HERA Workshop

At 2nd Project meeting project management staff from both partners has, as main topic, informed each other about past activities on production of partners action plans for transformation of clubs towards SCforH (Sports Clubs for Health) principles. Beside this main topic partners has coordinated each other for further activities.

 

Saturday 10th and Sunday 11th December 2022 was reserved for main event named „1st HERA Camp“ with 60 participants (kids and youngsters up to 16 years of age, coaches and volunteers). Program of „1st HEAR Camp“ has followed World Rugby new programme called „Activate Injury Prevention Exercise Programme“ (details available at https://passport.world.rugby/injury-prevention-and-risk-management/activate-injury-prevention-exercise-programme/ ). Because of cold weather in December, all program activities were conducted in beautifull sports hall at st.Stanislavius Institute in Ljubljana.

First part of programme was held jointly for all participants, and for second part participants were divided in two biological age groups.

Saturday evening was reserved for free time, so visiting club went to big trampoline park in witch all participants lost any leftovers of saved energy after earlier sports activities at HERA camp that day.

Second day of HERA Camp was reserved for all sorts of sports games related to rugby (touch rugby, rugby border guard game, rugby relay race). After sports activities all participants has had lunch at which they shared their experiences.

On Sunday 1st HERA Workshop for management staff and coaches was held after the sports activities at HERA Camp. Participants had analyzed HARK Mladost action plan and worked together to develop action plan for RK Ljubljana setting.

At the end of the weekend all participants from both partners expressed their satisfaction about whole weekend events and enthusiasm for next 2nd HERA Camp that will be held also in Ljubljana, but this time in worm weather on June 2023, so outdoor activities can be held.