RK Ljubljana > Člani > Novice > Spoznajte zaljučni dokument prokejta Ragbi za otroke

Novice

Spoznajte zaljučni dokument prokejta Ragbi za otroke

03.12.2022
Spoznajte zaljučni dokument prokejta Ragbi za otroke

 

Spoznajte zaključni dokument »Ragbi za otroke« »Zbiranje dobrih praks« 

 

Radi bi vam predstavili končni dokument našega projekta EU Erasmus + "Rugby for children" "Zbiranje dobrih praks". Ta dveletni projekt je povezal pet partnerskih klubov iz treh evropskih držav; Ragbi klub Dubrovnik, Ragbi klub Dragon Brno, Ragbi klub Zagreb, Ragbi klub Ljubljana in DSR Superkid, vse z namenom promocije in razvoja ragbija, predvsem ragbija za najmlajše. Skozi projektni dokument boste spoznali klube in primere dobrih praks, ki jih izvajajo pri vadbi ragbija za otroke. Seznanili se boste tudi z vsemi izzivi, s katerimi se soočajo klubi. Prostora za izboljšave in razvoj je veliko in prepričani smo, da lahko skozi močno skupnost vsi damo več za dobrobit naših najmlajših. 

Dokument si lahko okledate tukaj

 

Get to know "Rugby for children" final document "Collecting good practices"

We would like to introduce you to our EU Erasmus + project "Rugby for children" final document „Collecting good practices“. This two-year project brought together five partner clubs from three European countries; Dubrovnik Rugby Club, Dragon Brno Rugby Club, Zagreb Rugby Club, Ljubljana Rugby Club and DSR Superkid, all for the purpose of promoting and developing rugby, especially rugby for the youngest ages. Through this project document you will get to know the clubs and examples of good practices that they implement in rugby training for children. You will also be familiar with all the challenges that clubs face.There is a lot of space for improvements and development, and we are convinced that through a strong community we can all give more for the welfare of our youngest.

Document