RK Ljubljana > Člani > Novice > Zaključek projekta v Dubrovniku

Novice

Zaključek projekta v Dubrovniku

29.06.2022
Zaključek projekta v Dubrovniku

V Dubrovniku je potekalo zaključno srečanje EU Erasmus+ „Rugby for children“.

Projekt »Ragbi za otroke« je dvoletni projekt pod pokroviteljstvom Evropske unije, ki je združil pet klubov iz treh držav Evropske unije; Rugby klub Dragon Brno, Rugby klub Ljubljana, Rugby klub Zagreb, Superkid Zagreb in Rugby klub Dubrovnik, ki je nosilec in najmlajši klub med partnerji. V preteklih dveh letih projekta so v Zagrebu, Ljubljani in Brnu potekala srečanja Mobility visit, na katerih so partnerji predstavili svoje klube in aktivnosti, ki jih izvajajo. Srečanja so služila tudi izmenjavi izkušenj o vadbi ragbija za otroke. Cilj je povečati prepoznavnost ragbija kot športa, izpostaviti njegove vrednote in spodbuditi več otrok, da se vključijo v treninge in ostanejo aktivni v tem športu.

Srečanje v Dubrovniku je bilo krona dvoletnega sodelovanja med klubi. Na tridnevno srečanje je v spremstvu trenerjev prišlo več kot šestdeset otrok. Prva dva dneva srečanja so potekali skupni treningi na stadionu Lapad, nato pa srečanje Mobility visit. Ragbi klub Dubrovnik je svojim partnerjem predstavil zgodovino in organizacijo kluba, starostne skupine in modele treningov ter izzive, s katerimi se soočajo pri svojem delu. Po opravljeni SWOT analizi kluba je bilo ugotovljeno, da je klub v kratkem času naredil veliko, hkrati pa se sooča z velikimi izzivi, kot je pomanjkanje lastnega igrišča in spremljajočih prostorov. Tretji dan srečanja je bil organiziran turnir v ragbiju za kategorijo U-14. Turnir je občinstvu ponudil več kot tri ure medsebojnih dvobojev in odlične igre. Po turnirju je sledila podelitev nagrad za udeležbo in druženje ob kosilu. V prostem delu programa so gostujoči klubi uživali v spoznavanju mesta in njegovih znamenitosti, otroci pa so najbolj uživali v kopanju in poletnih radostih.

 

Po srečanju je bilo ugotovljeno, da tovrstni projekti in srečanja klubom dajejo veliko, tako za klubske delavce in trenerje kot tudi za otroke, ki s tovrstnimi srečanji krepijo medsebojne odnose v svojih klubih in razvijajo prijateljstva z vrstniki iz drugih klubov. V klubih so izrazili upanje, da bodo z novimi projekti okrepili povezovanje in nadaljevali razvoj ragbija.

 

The final meeting of the EU Erasmus+ „Rugby for children“ was held in Dubrovnik

The "Rugby for children" project is a two-year project sponsored by the European Union that brought together five clubs from three European Union countries; Rugby Club Dragon Brno, Rugby Club Ljubljana, Rugby Club Zagreb, Superkid Zagreb and Rugby Club Dubrovnik, which is the holder and the youngest club among the partners. During the past two years of the project, Mobility visit meetings were held in Zagreb, Ljubljana and Brno, during which the partners presented their clubs and the activities they carry out. The meetings also served to exchange experiences in rugby training for children. The goal is to improve the visibility of rugby as a sport, highlight its values and encourage more children to join training and stay active in this sport.

 

The meeting in Dubrovnik was the crown of two years of cooperation between the clubs. More than sixty children came to the three-day meeting accompanied by coaches. On the first two days of the meeting, joint training sessions were held at the Lapad Stadium, followed by a Mobility visit meeting. Dubrovnik Rugby Club presented its partners with the history and organization of the club, age groups and training models, and the challenges they face in their work. After making a SWOT analysis of the club, it was determined that the club has done a lot in a short time, but also that it faces major challenges, such as the lack of its own playground and accompanying facilities. On the third day of the meeting, a rugby tournament was organized for the U-14 category. The tournament provided the audience with more than three hours of inter-zone matches and great games. The tournament was followed by the awarding of prizes for participation and socializing over lunch. In the free part of the program, the visiting clubs enjoyed getting to know the city and its sights, while the children enjoyed swimming and summer joys the most.

 

After the meeting, it was concluded that such projects and meetings provide a lot to the clubs, both for the club staff and coaches, and for the children who, through such meetings, strengthen mutual relations in their clubs and develop friendships with their peers from other clubs. The clubs expressed their hope that through new projects they will strengthen networking and continue the development of rugby.