RK Ljubljana > Člani > Novice > Srečanje v Brnu

Novice

Srečanje v Brnu

01.03.2022
Srečanje v Brnu

Mobility visit v RC Dragon Brno

Tretji mobilnostni obisk projekta Rugby for Children bo potekal od 1. do 3. aprila.

Gostitelj tega obiska mobilnosti in srečanja projektnih partnerjev je Rugby Club Dragon Brno.

Projektnim partnerjem se bo predstavilo osebje RC Dragon Brno, obiskali bodo klubske prostore in gostitelji bodo predstavili, kako RC Dragon Brno izvaja treninge ragbija za otroke. Projektni partnerji bodo imeli tudi delovno srečanje za izmenjavo idej in razmišljanj ter izvedbo SWOT analize RC Dragon Brno.

Ragbi klub Dragon Brno je najstarejši in najbolj izkušen klub med svojimi partnerji, zato verjamemo, da bo to odlična priložnost za učenje za vse nas.

 

Veselimo se vseh v Brnu!

 

Mobility visit to RC Dragon Brno

The third mobility visit of the Rugby for Children project will be held from April 01 to 03.
The host of this mobility visit and meeting of project partners is Rugby Club Dragon Brno.

Project partners will be introduced RC Dragon Brno staff, they will visit Clubs facilities and hosts will showcase how RC Dragon Brno trains rugby for children. Project partners will also have a working meeting to exchange ideas and reflections, as well as to perform a SWOT analysis of RC Dragon Brno.

Rugby club Dragon Brno is the oldest and most experienced club among its partners, so we belive that this will be a great learning opportunity for all of us.

We are looking forward to seeing everyone in Brno!