RK Ljubljana > Člani > Novice > Tretje srečanje mobilnosti projekta EU Erasmus v Brnu

Novice

Tretje srečanje mobilnosti projekta EU Erasmus v Brnu

08.04.2022
Tretje srečanje mobilnosti projekta EU Erasmus v Brnu

V Brnu je pretekli konec tedna potekalo tretje srečanje mobilnostnih obiskov EU Erasmus+ projekta "Ragbi za otroke"

Rugby klub Dragon Brno je gostil projektne partnerje iz Rugby kluba Dubrovnik, Ragby klub Zagreb, Superkida in Rugby klub Ljubljana. Nosilec tega projekt je Rugby klub Dubrovnik, ki je na projektu zbral ragbi prijatelje iz treh različnih država, da bi izmenjali znanja in izkušenje pri razvoju ragbija za otroke. Tretji obisk mobilnosti je del projektnih aktivnosti, preko katerih partnerji spoznavajo zmogljivost in način delovanja drugih klubov.

Projektno srečanje se je začelo v prostorih Rugby kluba Brno, kjer je športna direktorica in glavna trenerka kluba Linda Vratnickova pozdravila projektne partnerje. Linda je navzoče popeljala skozi prostore kluba, ki so predvideni za srečanja in druženje.  Gostje so se saznanili z zgodovino ragbija v Brnu in na Češkem. Po uvodu Linda je predstavila klub; njegovo organiziranost, strukturo, članstvo, trenerje in delovne modele. Orisala je tudi načrte za prihodnost kluba.

Obisk se je nadaljeval z ogledom klubskih objektov, ki vključujejo: šest slačilnic, telovadnico, sobo za trenerje, klubski pub, glavno igrišče in spremljevalni objekti. Kmalu so se pogovori  nadaljevali z izmenjavo idej, kako k ragbiju pritegniti čim več otrok in jih motivirati, da v ragbiju ostanejo do starejše starosti. Skozi primerjavo klubov in njihovih možnosti, je bilo ugotovljeno, da je ragbi klub Brno na zelo visoki profesionalni ravni. Objekti, igrišča in pogoji za trening so odlični. Na koncu srečanja so klubi naredili Swot analizo gostiteljev s primerjavo prednosti in slabosti.

Po slavnostnem delu se je druženje nadaljevalo s hitrim kosilom pred ragbi tekmo club Dragon Brno vs Praga Praga. Čeprav so gostitelji izgubili, so prisotni lahko uživali v res odlični tekmi. Druženje se je nadaljevalo zvečer. Naprej letni plesni bal Rugby kluba Brno, ki so se ga udeležili vsi udeleženci projekta. To je bila priložnost za srečanje s športnimi legendami iz Češke, nekdanjimi ter sedanji igralci, trenerji ter klubskim osebjem.

V Ragbi klubu Dubrovnik so izrazili zadovoljstvo nad še enim konstruktivnim srečanjem in izmenjavo izkušenj. Od ragbi kluba Brno, ki je najstarejši in največji klub med partnerji, se zagotovo lahko veliko nauči.

 

Last weekend, the third Mobility visit meeting was held in Brno, which is part of the EU Erasmus + project „Rugby for children“

Rugby club Dragon Brno hosted project partners from Rugby Club Dubrovnik, Rugby Club Zagreb, Superkid and Rugby Club Ljubljana. The holder of this project is the Rugby Club Dubrovnik, which gathered rugby friends from three different countries to exchange knowledge and experiences in the development of rugby for children. The third Mobility visit meeting is part of the project activities through which the partners get to know the capacities and the way of work of other clubs. 

The project meeting started in the premises of Rugby Club Brno, where the sports director and head coach of the club Linda Vratnickova welcomed the project partners. Linda took the attendees through the club premises, which are intended for meetings and socializing, where the meeting continued. The hosts first introduced the guests to the history of rugby in Brno and the Czech Republic. After the introduction Linda introduced the club; its organization, structure, membership, coaches and work models. She also outlined plans for the club’s future. The visit continued with a tour of the club facilities which include: six locker rooms, a gym, a coaching room, a clubs pub, the main pitch and additional features. The conversation continued with the exchange of ideas on how to attract as many children as possible to rugby and motivate them to stay in rugby until senior age. Through a comparison of clubs and their capabilities, it was concluded that Rugby Club Brno is at a very high level of professional development. The facilities, playground and training conditions are excellent. At the end of the meeting the clubs did a Swot analysis of the host to compare his strengths and weaknesses. After the formal part, the socializing continued with a quick lunch before the match of the Dragon Brno Rugby Club vs Praga Praha. Although the hosts lost, those present were able to enjoy a really great match. The gathering continued in the evening at the Dragon Brno Rugby Clubs annual dance ball, which was attended by all project partners. It was an opportunity to meet sports legends from the Czech Republic, former and current players and coaches and staff of the club. 

The Rugby Club Dubrovnik expressed their satisfaction with another constructive meeting and exchange of experiences. Much can certainly be learned from Rugby Club Brno, which is the oldest and largest club among partners.