RK Ljubljana > Mladinci > Novice > 4.projektno srečanje, 3.kamp in 3.delavnica HERA

Novice

4.projektno srečanje, 3.kamp in 3.delavnica HERA

30.11.2023
4.projektno srečanje, 3.kamp in 3.delavnica HERA

Organizacija mednarodnega kampa v Zagrebu na Hrvaškem: Šport in vrednote Evrope

1th – 3rd December 2023, Zagreb, Hrvaška

Ragbi klub HARK Mladost bo gostil partnerski ragbi klub RK Ljubljana iz projekta HERA na 4. projektnem srečanju, 3. kampu HERA in 3. delavnici HERA

Projekt »HERA« (The Health-Enhancing Rugby Activities Project) je dvoletni projekt pod pokroviteljstvom Evropske unije, ki je združil dva rugby kluba iz dveh držav Evropske unije; ragbi klub HARK Mladost in ragbi klub RK Ljubljana. HARK Mladost je vodilni partner v tem sodelovanju. Glavni cilj projekta je reševanje zdravstvenih težav s prekomerno telesno težo pri otrocih, preko posebnega prilagojenega programa v ragbi klubih, ki se ukvarja s telesno aktivnostjo, prehrano in duševnim zdravjem otrok in mladostnikov.

Vikend od 1. do 3. decembra 2023 je rezerviran za naslednje projektne aktivnosti: 4. projektni sestanek, 3. HERA tabor in 3. HERA delavnica

Na 4. projektnem sestanku se bo projektno osebje obeh partnerjev medsebojno seznanilo s preteklimi aktivnostmi in se medsebojno usklajevalo glede programa in aktivnosti na 3. HERA kampu in 3. HERA delavnici.

Sobota 2. in nedelja 3. december 2023 sta rezervirani za glavni dogodek z imenom »3rd HERA Camp« s cca. 70 udeležencev (otroci in mladinci do 16 let, trenerji in prostovoljci).

V nedeljo, 3. decembra 2023, bo potekala 3. delavnica HERA z vsemi udeleženci s temami o koristih HEPA za majhne otroke.

Upamo, da se bodo vsi udeleženci zabavali ob učenju
zdravega načina življenja.


--------------------------------------------------------------------------------------

Organization of the international camp in Zagreb, Croatia: Sport and values of Europe

1th – 3rd December 2023, Zagreb, Croatia

Rugby club HARK Mladost will host partner rugby club RK Ljubljana from „HERA Project“ for 4th Project meeting, 3rd HERA Camp and 3rd

HERA Workshop

The "HERA Project" (The Health-Enhancing Rugby Activities Project) is a two-year project sponsored by the European Union that brought together two rugby clubs from two European Union countries; rugby club HARK Mladost and rugby club RK Ljubljana. HARK Mladost is leading partner in this cooperation. Main goal of project is to tackle overweight health problems at kids, through specific tailored program in rugby clubs that deals with physical activities, nutrition and mental health of kids and youngsters.

Weekend 1th through 3rd of December 2023 is reserved for following project activities: 4th Project meeting, 3rd HERA Camp and 3rd HERA Workshop

At 4th Project meeting project management staff from both partners will inform each other about past activities and coordinate each other for program and activities on 3rd HERA Camp and 3rd HERA workshop.

Saturday 2nd and Sunday 3rd of December 2023 is reserved for main event named „3rd HERA Camp“ with approx. 70 participants (kids and youngsters up to 16 years of age, coaches and volunteers).

On Sunday 3rd of December 2023 3rd HERA workshop will be held on with all participants with topics on benefits of HEPA for young children.

 

We are hoping that all participants will have fun while learning how to live healthy life style